De stichting

De stichting

Stichting Buurtwerkplaatsen

Cliffordstraat 36

1051 GV Amsterdam

Telefoon: 020 682 04 11

Email: info@buurtwerkplaatsen.nl

Informatie: www.buurtwerkplaatsen.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41207887

Doelstelling:

Het ter beschikking stellen van technische en educatieve faciliteiten aan diegenen die daar behoefte aan hebben, met name mensen die buiten het reguliere arbeidsproces staan.


Fiscaal nummer: 801850332

De stichting heeft een SBBL-status

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter: de heer G. Kerkkamp

Secretaris: mevrouw C.C.M. Smit

Penningmeester: de heer J.E.Vermeulen

Lid: mevrouw Y. Hoekema

Lid: mevrouw M.Y.M.T.H. Fraikin

Lid: mevrouw M.A. van Drooge

Lid: de heer A.J.G.F. Schenkels

Lid: de heer P.C. Mattie

Downloads: