De stichting

De stichting

Stichting Buurtwerkplaatsen

Cliffordstraat 36

1051 GV Amsterdam

Telefoon: 020 682 04 11

Email: info@buurtwerkplaatsen.nl

Informatie: www.buurtwerkplaatsen.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41207887

Doelstelling:

Het ter beschikking stellen van technische en educatieve faciliteiten aan diegenen die daar behoefte aan hebben, met name mensen die buiten het reguliere arbeidsproces staan.

De Buurtwerkplaatsen op Facebook


Fiscaal nummer: 801850332

De stichting heeft een SBBI-status

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter: de heer G. Kerkkamp

Secretaris: mevrouw C.C.M. Smit

Penningmeester: de heer J.E. Vermeulen

Lid: mevrouw M.Y.M.T.H. Fraikin

Lid: mevrouw M.A. van Drooge

Lid: de heer A.J.G.F. Schenkels

Lid: de heer P.C. Mattie

Lid: de heer M. van Tilburg

Downloads: