De stichting

De stichting

Stichting Buurtwerkplaatsen

Cliffordstraat 36

1051 GV Amsterdam

Telefoon: 020 682 04 11

Email: info@buurtwerkplaatsen.nl

Informatie: www.buurtwerkplaatsen.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41207887

Doelstelling:

Het ter beschikking stellen van technische en educatieve faciliteiten aan diegenen die daar behoefte aan hebben, met name mensen die buiten het reguliere arbeidsproces staan.


Bank: NL41 INGB 0002 2738 35 Fiscaal nummer: 801850332

De stichting heeft een SBBI-status

Staf en Bestuur:

Directeur: Jaap Roorda

Voorzitter Bestuur: Michele Fraikin

Secretaris Bestuur: Tineke de Haan

Penningmeester Bestuur: Martin Vodegel

Bestuurslid: Rita Smit

Bestuurslid: Peter Mattie

Bestuurslid: Marcel van Tilburg

Bestuurslid: Isis Desumma

Downloads: